leden 2020
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Povinné informace o škole

Název:

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Zřizovatel: město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Důvod založení:

Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti:

- poskytování základního vzdělávání

- provozování školního stravování

- poskytování zájmového vzdělávání

Organizační struktura:

Statutárním orgánem je ředitelka školy.

Ředitel školy: Mgr. Marcela Javoříková, jmenována 21. 8. 2017

Organizace je rozčleněna na tyto útvary:

- ředitelství

- základní škola

- školní družina

- školní jídelna

Organizační řád školy

Kontaktní poštovní adresa:

Ulice: Mánesova 908
Obec: Otrokovice
PSČ 765 02

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu

Základní škola: Mánesova 908, Otrokovice
Školní družina: Mánesova 908, Otrokovice
Školní jídelna: Mánesova 908, Otrokovice

Úřední hodiny

Hospodářka školy: Po - Pá: 7.15 - 8.00 a 12.45 - 14.15 hod.
Vedoucí jídelny: Po - Pá: 7.00 - 8.00 hod.
Zástupkyně ředitele: Po - Pá: 7.30 - 8.00 a 13:00 - 14.00 hod.

Telefonní čísla

Ředitel školy: 576 771 272; 607 016 227
Základní škola (hospodářka) 576 771 264
Zástupkyně ředitele: 576 771 263
Jídelna: 576 771 265

Adresa internetové stránky - zákl. škola, družina a jídelna: www.zsotrman.cz

Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: cz2mpm8

Případné platby lze poukázat na účet organizace: 27-6261960277/0100 KB Otrokovice

Identifikační číslo: 75020220

Seznamy hlavních dokumentů

(všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři ZŘŠ)
Školní vzdělávací program ZŠ
Školní řád základní školy - na www stránkách školy
Vnitřní řád školní družiny - na www stránkách školy
Vnitřní řád školní jídelny - na www stránkách školy
Strategický plán na roky 2017 - 2020

Rozpočet

Přímé výdaje na vzdělávání:
Prostředky na platy pedagogických pracovníků
Prostředky na platy nepedagogických pracovníků
Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců
Ostatní osobní náklady nepedagogických zaměstnanců
Zákonné odvody
Příděl do FKSP
ONIV - přímý
ONIV - náhrady
Příspěvek zřizovatele na provoz:
Základní škola a školní družina
Školní jídelna

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Ústně lze podat žádost:

- telefonicky

- osobně (u ředitele nebo vedoucích jednotlivých útvarů)

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti u hospodářky školy

- elektronickou poštou

Opravné prostředky: Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Formuláře: Formuláře lze získat na sekretariátu organizace nebo v elektronické podobě na www stránkách organizace
Žádost o přestup žáka
Žádost o odložení povinné školní docházky
Žádost o uvolnění žáka z výuky
Žádost o povolení individuálního vzdělávání
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky
Stížnost na školu nebo školské zařízení
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání
Nostrifikace a uznání zahraničních vysvědčení

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

1. náklady spojené s vyhledáváím informací

(za každou započatou hodinu) 80,- Kč

2. pořízení kopie formátu A4 - jednostranně za list 1,50 Kč

- oboustranně za list 3,- Kč

3. opatření technického nosiče dat (CD) 20,- Kč

4. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty + 10,- Kč

e-mail zdarma

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: není

Vzory licenčních smluv: nejsou

Výhradní licence: nejsou

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Zprávy jsou v základních dokumentech školy.

Naše škola leží v průmyslové části Otrokovic, najdete ji v příjemném a klidném prostředí mezi baťovskými domky. Máme blízko ke Společenskému domu i k řece Moravě (viz oranžová šipka).