březen 2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Máneska, jazyky a projekty

Základní škola Mánesova má dlouholetou tradici školy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Při tvoření vlastního školního vzdělávacího programu jsme na ni nezapomněli, angličtinu učíme od 1. třídy, páťáci mají anglický jazyk čtyři hodiny týdně, žáci jsou rozděleni do skupin podle schopností a mohou se s tím, jak se zlepšují v rámci svého ročníku, dostat do skupiny, která jim nejlépe svou úrovní vyhovuje, učíme žačky v angličtině nadprůměrně nadané, které při hodinách tohoto jazyka navštěvují vyšší ročník, na druhém stupni nabízíme a v každém ročníku učíme další cizí jazyk – němčinu, ruštinu, francouzštinu.

Pokračujeme v zavádění prvků metologie CLIL do hodin na prvním i druhém stupni. Všichni naši pedagogové jsou proškoleni a mnozí z nich, zejména na 1. stupni, už CLIL ve výuce používají.

Co je to CLIL?

CLIL bývá definován jako vzdělávací přístup, v rámci kterého je cizí jazyk používán k osvojení jak vzdělávacího obsahu nějakého nejazykového předmětu, tak i cizího jazyka. Základem tohoto přístupu je integrace. CLIL tedy můžeme chápat jako určitý způsob integrované výuky, která do jisté míry propojuje dvě oblasti – cizí jazyk a daný nejazykový předmět. CLIL je přístup, který se orientuje na dva cíle. Usiluje o to, aby si žáci osvojili učivo daného nejazykového předmětu a současně aby rozvíjeli své řečové dovednosti v cizím jazyce. Pro CLIL je charakteristické, že neupřednostňuje ani oblast prohlubování znalostí z daného nejazykového předmětu, ani oblast zdokonalování v cizím jazyce, nýbrž považuje obě tyto oblasti za stejně důležité. Věříme, že se nám společně se žáky bude v oblasti jazyků dařit.

„...Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit, ukážeš, jak se to užívá v denním životě."

„Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu." J. A. Komenský

To, co věděl Komenský, víme i my. Proto naše žáky nenecháváme nejen v oblasti cizích jazyků zahálet, ale naopak snažíme se, aby se s nimi seznámili vždy tam, kde je příslušný jazyk doma. Jen v minulém školním roce naši vyučující pro své žáky připravili několik zahraničních výjezdů, které jsou u nás každoročním žáky vyhledávaným a očekávaným zpestřením výuky jazyků.

Do mezinárodní spolupráce jsme se vrhli i v oblasti sportu, připravili jsme tříletý projekt v rámci přeshraniční spolupráce Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, do kterého jsme jako koordinátoři přizvali z české strany ještě 2. ZŠ Napajedla a na slovenské straně hranice ZŠ s MŠ Centrum I. v Dubnici nad Váhom a ZŠ v Borském Mikuláši. Cílem projektu je předávání zkušeností, zlepšení podmínek a zkvalitnění spolupráce v oblasti pohybových aktivit žáků.

Protože průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A těmi nejlepšími učiteli chceme v otrokovických školách být.

vedení ZŠ Mánesova