březen 2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Projekt RUBIKON

"Posilme právní vědomí dětí a mládeže"

Máneska se zapojila do 3. ročníku projektu Rubikon, který se letos poprvé pořádá i ve Zlínském kraji pod záštitou senátorky Aleny Gajduškové a hejtmana Stanislava Mišáka.
Cílem projektu je posílit právní povědomí dětí a mládeže. Právo chce ukázat jako důležitou součást našeho života, s níž se denně žáci setkávají. Projekt je zaměřen na několik klíčových oblastí:
- rozvoj osobnosti žáků - zodpovědné rozhodování, dovednosti pro řešení situací, schopnost odolávat tlakům okolí, vrstevníků nebo médií, porozumění sobě samému a druhým
- reálné příklady, příběhy, témata a modelové situace - prožitkovou formou žáci absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, následnou prezentaci názorů a reflexi
- rozvoj právního vědomí - právo a zákony v ČR, principy lidských práv a demokracie, systém veřejné správy
- rozvoj znalostí a vědomostí o zákonech, vyhláškách a nařízení pro kursové sázení platné v ČR, - historii sázení ve světě a u nás, společenský přínos i rizika sázení
Žáci 8. a 9. ročníků jsou do projektu zapojeni v rámci hodin Výchovy k občanství a celý projekt bude završen v březnu postupovou soutěží. Jedná se o interaktivní soutěž pro žáky naší školy, kde zúročí témata, na kterých učitelé se žáky pracují. Soutěž je zaměřena na problematiku sázení a na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Formou vědomostní, zábavné a prožitkové soutěže se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti a modelově i sázení. Žáci si prožijí rizika spojená se sázením, budou vedeni k uvědomění si vlastních hodnot a postojů a tím k zodpovědnému rozhodování.
Soutěží školní pětičlenné týmy. Nejlepší z třídních kol postupují do školních kol, vítězové pak do 6 oblastních kol a krajského finále. Závěr soutěže proběhne v Senátu Parlamentu ČR, kde se setkají nejlepší žákovské týmy ze všech třech krajů.
Doufáme, že zapojením do tohoto projektu nejen zkvalitníme vědomosti a dovednosti našich žáků, budeme rozvíjet jejich kompetence k samostatnému rozhodování, ale i je zábavnou formou motivujeme k zodpovědnému chování.
Bližší informace k projektu jsou na www.projektrubikon.cz.

školní koordinátor projektu
Marek Kryška