leden 2020
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ Mánesova Otrokovice

Výchovná poradkyně

Školní psycholožka

Metodička prevence

Naše škola má vybudované bezplatné školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří školní psycholožka (ŠP), výchovná poradkyně (VP), metodička prevence (MP). ŠPP se schází 1x měsíčně, v případě potřeby častěji.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli a v neposlední řadě také s rodiči. Snažíme se, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně.

Cílovou skupinou našeho školního poradenského pracoviště jsou především žáci. Základní školní vzdělání je nezbytným předpokladem pro další osobnostní růst a vývoj dítěte. Doba povinné školní docházky (1.- 9. třída) představuje dlouhý vývoj v jeho osobnosti, je obdobím, kde na počátku přichází dítě mladšího školního věku a v závěru odchází dítě v pubertě a začínajícího dospívání. Je obdobím, které nabízí spoustu témat k řešení, ať už se jedná o oblast výukovou, výchovnou či rodinnou.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřená na:

  • prevenci sociálně patologických jevů (např. šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita,rasismus, ;sexuální výchova).
  • vytváření opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách.
  • zajištění podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení, na žáky integrované a nadané.
  • žáky se specifickými poruchami chování.
  • prevenci školní neúspěšnosti žáků.
  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.
  • podporu spolupráce rodiny a školy.
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

Pracovníci ŠPP poskytují krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci, poskytují poradenskou konzultaci dítěti, rodičům a pedagogům.

Pracovníky ŠPP může dítě navštívit na vlastní přání, na žádost rodičů, na doporučení učitele. K individuální systematické práci s dítětem je vždy nutný písemný souhlas rodičů.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, kontaktujte nás osobně, telefonicky či mailem.

Mgr.Lenka Zvoníčková – školní psycholožka

Mgr.Alena Reiskupová – výchovná poradkyně

Mgr.Martina Kryšková – metodička prevence